Phát hành hóa đơn điện tử được triển khai như thế nào?

Phát hành hóa đơn điện tử được triển khai như thế nào?

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, đây cũng là thời điểm để các doanh nghiệp tìm hiểu các quy định về hóa đơn, tìm hiểu đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng để tiến hành hợp tác lâu dài. Đặc biệt, khâu quan trọng nhất để đảm bảo quá trình triển khai sử dụng hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn điện tử. Vậy, quy định phát hành hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quy định, trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp cần phải tiến hành khởi tạo hóa đơn điện tử và lập thông báo phát hành hóa đơn để gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử sẽ bao gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

hóa đơn điện tử

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, để thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên để việc phát hành hóa đơn được đúng thủ tục, quy trình và theo quy định của cơ quan thuế.

Những khó khăn khi triển khai hệ thống khai thuế qua mạng

 Nộp thuế điện tử – Bước đột phá của ngành thuế

Theo quy định, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Thời gian đến mốc thời hạn này không còn nhiều, chính vì vậy đây là khoảng thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị cơ sở vậy chất, hạ tầng để có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất. Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp cũng đang đặc biệt quan tâm đến dự thảo nghị định mới về hóa đơn, chứng từ, tuy nhiên, việc lùi thời hạn theo dự thảo mới cũng chỉ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp có đủ thời gian để chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Hơn thế nữa hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nếu các doanh nghiệp nhỏ còn chần chừ thì sẽ làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường, không đủ các điều kiện để có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội.